وزرات داخله افغانستان: نام‌های 'مافیای' مخل امنیت را منتشر می‌کنیم

18 جدی 1397

وزرات داخله/کشور افغانستان اعلام کرد که به‌زودی فهرست نام‌های “زورمندان نیمه‌دولتی و سیاسی” را که با استفاده از امکانات دولتی به گونه مستقیم و یا غیر مستقیم در اخلال امنیت و نظم عمومی دخالت دارند، منتشر خواهد کرد. وزارت داخله افغانستان این افراد را “مافیا” خوانده است.

خبر ها

وزرات داخله افغانستان: نام‌های 'مافیای' مخل امنیت را منتشر می‌کنیم

18 جدی 1397

وزرات داخله/کشور افغانستان اعلام کرد که به‌زودی فهرست نام‌های “زورمندان نیمه‌دولتی و سیاسی” را که با استفاده از امکانات دولتی به گونه مستقیم و یا غیر مستقیم در اخلال امنیت و نظم عمومی دخالت دارند، منتشر خواهد کرد. وزارت داخله افغانستان این افراد را “مافیا” خوانده است.

bashir noori

انفجار در سه راهی علاوالدین کابل

22 حوت 1395

شسی بشس یبش سیب سیبسیب شسبیش سیبسشیبش بیشسیب شسی بشس یبش سیب سیبسیب شسبیش سیبسشیبش بیشسیب شسی بشس یبش سیب سیبسیب شسبیش سیبسشیبش بیشسیب شسی بشس یبش سیب سیبسیب شسبیش سیبسشیبش بیشسیب

Hamid Karzai - حامد کرزی

آخرین جمله امتحانی که موقتی بخاطر این قسمت ویبسایت

22 حوت 1395

جمله امتحانی که بعداً شما به آسانی هر قسمت سایت را تغیر میدهید جمله امتحانی که بعداً شما به آسانی هر قسمت سایت را تغیر میدهید جمله امتحانی که بعداً شما به آسانی هر قسمت سایت را تغیر میدهید توسط بشیر نوری

سیاسی

مذاکرات ایران-طالبان؛ 'گروه طالبان آماده است سلاحش را کنار بگذارد

18 جدی 1397

علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران با ابراز خوشبینی درباره نقش ایران در مذاکرات صلح افغانستان گفته است که گروه طالبان آماده است سلاحش را کنار بگذارد.

Hypocrisy Without Bounds: The Tragedy of ‘Liberal’ Foreign Policy

18 جدی 1397

The president says he will bring the troops home from Syria and Afghanistan. Now, because of their pathological hatred of Trump, mainstream Democrats are hysterical in their opposition

Ashraf Ghani - اشرف غنی

عنوان خبر موقتی امتحانی عنوان خبر موقتی

6 جدی 1397

عنوان خبر موقتی امتحانی عنوان خبر موقتیعنوان خبر موقتی امتحانی عنوان خبر موقتیعنوان خبر موقتی امتحانی عنوان خبر موقتیعنوان خبر موقتی امتحانی عنوان خبر موقتیعنوان خبر موقتیخبر موقتی

اقتصادی

Ashraf Ghani - اشرف غنی

راه لاجورد خط اتصال افغانستان را به اروپا افتتاح شد

18 جدی 1397

رئیس جمهور غنی در مراسم افتتاح گفت: “هفده سال پیش افغانستان در انزوا بود و ما راه ارتباطی با کسی نداشتیم و سه چهار سال پیش تهدید می‌شدیم که اگر این سرحد و آن سرحد را بسته کنیم، نان خوردن نخواهید داشت…

انفجار در سه راهی علاوالدین کابل

22 حوت 1395

شسی بشس یبش سیب سیبسیب شسبیش سیبسشیبش بیشسیب شسی بشس یبش سیب سیبسیب شسبیش سیبسشیبش بیشسیب شسی بشس یبش سیب سیبسیب شسبیش سیبسشیبش بیشسیب شسی بشس یبش سیب سیبسیب شسبیش سیبسشیبش بیشسیب

آخرین جمله امتحانی که موقتی بخاطر این قسمت ویبسایت

22 حوت 1395

جمله امتحانی که بعداً شما به آسانی هر قسمت سایت را تغیر میدهید جمله امتحانی که بعداً شما به آسانی هر قسمت سایت را تغیر میدهید جمله امتحانی که بعداً شما به آسانی هر قسمت سایت را تغیر میدهید توسط بشیر نوری

ما را در صفحات اجتماعی دنبال کنید