مامورین دولت خواستار پرداخت معاشات‌ شان میباشد

17 سنبله 1400

بیش‌تر ادارات دولتی معاشات‌ کارمندان‌شان را پرداخت نکرده‌اند. میرویس (نام مستعار)، کارمند دولت، می‌گوید که سرنوشت یک تعداد ادارات و سرنوشت هزاران کارمند دولتی نامعلوم است‌. وی می‌گوید که یک تعداد از کارمندان دولت نان خوردن را در این روزها به‌سختی پیدا می‌کنند. میرویس یادآور شد: «بیکاری و فقر هر روز بیش‌تر می‌شود. پرداخت معاش کارمندان، اساسی‌ترین نیاز است و باید به‌زودی پرداخت شود.»

در یازدهم اسد محمداشرف غنی، رییس جمهور پیشین کشور، برنامه پرداخت معاش کارمندان دولتی از طریق تلفن را افتتاح کرد. با افتتاح این برنامه، قرار بود معاش تمام کارمندان دولتی از طریف تلفن پرداخته شود، اما حالا معلوم نیست که طالبان نیز از این روش استفاده می‌کنند یا خیر. آقای غنی این برنامه را پیش‌رفت اساسی و گامی تاریخی خوانده بود.

مجلس نماینده‌گان دولت پیشین نیز پیشنهاد طرح یکسان‌سازی معاشات کارمندان دولت را در طرح بودجه‌ سال مالی ۱۴۰۰ پیشنهاد کرده بود، اما وزارت مالیه گفته بود که این مساله بدون درنظرداشت امکانات مالی و تحلیل عملی مالی، قابل تطبیق نیست. با این حال دیده شود که طالبان در این موارد چه تصامیمی خواهند گرفت.
یگانه درآمد بیش‌تر کارمندان ادارات دولتی، معاش‌شان است که با استفاده از آن نیاز‌های اولیه‌شان را تامین می‌کنند، اما دو ماه می‌شود که اکثر آن‌ها معاش دریافت نکرده‌اند. در این روزها یک تعداد از کارمندان دولتی از لحاظ مالی در وضعیت رقت‌باری به سر می‌برند. آنان از طالبان می‌خواهند که هرچه زودتر معاشات‌شان پرداخت شود.

وزارت مالیه طالبان می‌گوید که کار روی اجرای معاشات کارمندان دولتی جریان دارد. به گفته این وزارت، وزارت‌خانه‌های مالیه، زراعت، تحصیلات عالی، معارف و صحت عامه از وزارت‌هایی هستند که در اولویت قرار دارند. این وزارت مشخص نساخته است که چه زمانی معاشات ادارات دولتی اجرا می‌شود، اما تاکید کرده است که به‌زودی پرداخت خواهد شد.

ما را در صفحات اجتماعی دنبال کنید