سازمان ملل متحد از سقوط نظام بانکی افغانستان تا چند ماه دیگر خبر می دهد

1 قوس 1400

سازمان ملل متحد هشدار می دهد که در چند ماه آینده به علت بحران نقدینگی، نظام بانکی افغانستان سقوط خواهد کرد، این سازمان خواستار اقدامات فوری جهت حمایت از بانک های افغانستان شده است.

در گزارش سه صفحه ای در مورد نظام بانکی و مالی افغانستان از سوی برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP) آمده است که هزینه فروپاشی اقتصادی نظام بانکی و تاثیر منفی اجتماعی آن خیلی گسترده خواهد بود.

عبدالله الدرداری، مسئول برنامه توسعه سازمان ملل در افغانستان به رویترز گفته است: به ارزش تقریباً چهار میلیارد دالر پول افغانی در اقتصاد موجود است، صرف حدود پنج صد هزار دالر پول افغانی در بازارهای افغانستان در گردش است.

به گفته الدرداری، متباقی پول نقد افغانی نزد مردم از ترس در خانه ها نگهداری می شود.

در گزارش آمده است که سیستم های پرداخت مالی و بانکی افغانستان از هم فروپاشیده و چالش بانکی هرچه زودتر حل شود.

سازمان ملل متحد و نهادهای کمک رسان بین المللی سعی می ورزند تا پول نقد را وارد افغانستان کنند.

به گفته سازمان ملل متحد، اگر نظام بانگداری در افغانستان از بین برود، ممکن از چند دهه طول بکشد تا دوباره بازسازی شود.

پیش از اینکه طالبان بر افغانستان مسلط شوند، نظام بانکی افغانستان آسیب پذیر بود.

بانک های افغانستان به طور جدی متکی به دالر آمریکا است.

ما را در صفحات اجتماعی دنبال کنید