وزارت مالیه: معاشات سه ماهه کارمندان دولتی را پرداخت می کنند

29 عقرب 1400

وزارت مالیه سرپرست حکومت طالبان می گوید که معاشات سه ماهه کارمندان دولتی را یکجا پرداخت می کنند و این روند از امروز شنبه بیست و نهم عقرب شروع شده است.

به گفته وزارت مالیه، معاشات ماه های سنبه، میزان و عقرب کارمندان دولتی شامل این پرداخت است.

احمد ولی حقمل، سخنگوی وزارت مالیه می گوید: «در سال مالی جاری، ماه قوس باقی می ماند، زمان که سه ماه معاشات اجرا شد، به تعقیب آن ماه قوس را اجرا خواهیم کرد و وزارت خانه ها باید استحقاق معاشات شان را بیاورند».

به گفته حقمل، تعادل معاشاتی کارمندان در این سه ماه در نظر گرفته شده و همچنان معاشات امتیازی کارمندان دولتی کاهش یافته است.

وی می گوید که معاشات امتیازی وجود دارد، به اساس اسکیل جدید و طبق مسلک، تخنیک به کارمندان این امتیازی ها داده خواهد شد.

از سوی دیگر معراج محمد معراج، رئیس عمومی عواید وزارت مالیه می گوید: «به اساس شفافیت که به وجود آمده است، تقریباً بیست و هفت میلیارد افغانی در سه ماه گذشته درآمد جمع آوری شده است».

به گفته وزارت مالیه، کمک های خارجی قطع شده و تلاش صورت می گیرد، بودجه عادی را از منابع داخلی تمویل کند.

ما را در صفحات اجتماعی دنبال کنید