روز جهانی کودک، خطر احتمالی مرگ زندگی یک میلیون افغان را تهدید می کند

29 عقرب 1400

صندون حمایت از کودکان سازمان ملل متحد همزمان با بیستم نوامبر روز جهانی کودک می گوید که یک میلیون کودک افغان با خطر مرگ روبرو است.

سازمان حمایت از کودکان می افزاید که بیش از سه میلیون کودک دیگر در افغانستان با خطر سوء تغذیه روبرو استند.

همزمان با روز جهانی کودک، این سازمان به علت مشکلات روز افزون کودکان افغانستان صفحه تویتراش را از رنگ آبی به سیاه تبدیل کرده و از روز جهانی کودک در افغانستان تجلیل نکرد.

سم مورت، مسئول صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل در افغانستان می گوید: «امروز روز جهانی کودک است، صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل از این روز تجلیل نکرد. چهارده میلیون کودک با خطر گرسنگی مواجه اند و بیش از سه میلیون کودک دیگر را همچنان خطر سوء تغذیه تهدید می کند. اگر اقدام فوری نشود، ممکن بیش از یک میلیون کودک به علت گرسنگی جدی با مرگ روبرو خواهند شد».

سازمان حمایت از کودکان سازمان ملل از کشورهای جهان می خواهد که کمک های بشردوستانه را برای کودکان در افغانستان افزایش دهند.

ما را در صفحات اجتماعی دنبال کنید