موج جدید شیوع کرونا در اروپا نگرانی ها را افزایش داده است

29 عقرب 1400

به گزارش بی بی سی، سازمان صحت جهانی همزمان با افزایش موج جدید شیوع کرونا در اروپا ابراز نگرانی کرده است.

دکتر هانس کلوگ، مسئول بخش اروپا سازمان صحت جهانی روز شنبه بیستم نوامبر در مصاحبه با بی بی سی گفته است که اقدام فوری نشود، شاید موج جدید شیوع کرونا منجر به مرگ ۵۰۰ هزار مورد تا ماه مارس شود.

هشدار مقام سازمان صحت جهانی در زمان صورت گرفته که چندین کشور اروپائی در روزهای اخیر شاهد افزایش آمار مبتلایان به بیماری کرونا بوده است و برخی از این کشورها تعطیلی های سراسری را وضع کرده اند.

به گفته دکتر کلوگ دلیل افزایش مبتلایان کرونا فرا رسیدن فصل زمستان، ناکافی بودن واکسیناسیون و شیوع نوع دلتا کرونا که زودتر قابل انتقال است، عنوان شده است.

وی خواهان افزایش واکسیناسیون و روی دست گرفتن اقدامات فوری پیشگرانه در زمینه صحت عمومی و نیز استفاده بیشتر از تداوی جدید برای مبارزه با این نوع شیوع کرونا شده است.

ما را در صفحات اجتماعی دنبال کنید