افغانستان و ایران در تلاش گسترش همکاری های دو جانبه

25 عقرب 1400

امیر خان متقی، سرپرست وزارت خارجه و حسن کاظمی قمی، نماینده خاص ایران در امور افغانستان امروز در نشستی در کابل تاکید بر گسترش روابط اقتصادی و سیاسی بین دو کشور کردند.

قمی در رآس یک هیات پانزده نفری به کابل سفر کرده و با معاون اول رئیس الوزرا و دیگر مقام های طالبان دیدار کرده است.

متقی می گوید که گروه های کاری مختلف در زمینه های اقتصادی، سرحدات و مهاجرین توظیف شدند و این گفتگوها ادامه خواهد داشت. 

سرپرست وزارت خارجه تاکید می دارد که افغانستان خواهان روابط نیک با همه کشورهای منطقه است.

به گفته متقی مردم افغانستان و حکومت جدید آن با همه کشورهای همسایه و جهان و جمهوری اسلامی ایران، ارتباطات خوب دارد و کوشش می شود که قوی تر شود.

در همین حال قمی می گوید که با مقام های امارت اسلامی طالبان روی موضوعات گوناگون، از جمله همکاری های اقتصادی و سرحدی گفتگو کرده است.

قمی افزود: «ما گفتگوهای بسیار سازنده ی را در حوزه های مختلف، از جمله تقویت همکاری های دو کشور در حوزه اقتصادی و مسایل مرتبط به سرحدات داشتیم».

قمی در این سفر می گوید که امروز مردم افغانستان متاسفانه زیر فشارهای گروه های ترویستی قرار دارد.

ما را در صفحات اجتماعی دنبال کنید