امنیت

پښتو لیکنی موقتی امتحانی شسیب شسی

9 ثور 1398

شماری از مقام‌های محلی و باشنده‌گان ولایت هلمند در ورزشگاه شهر لشکرگاه سرگرم تجلیل از روز دهقان بودند که این مراسم توسط یک انفجار برهم زده شد.

رویداد های مهم جهان

Ashraf Ghani - اشرف غنی

رييس جمهور انفجار بر موتر ملکى را تقبيح کرد

9 اسد 1398

کابل: صبح امروز یک موتر مسافربری در مسیر شاهراه هرات- کندهار با ماین جاسازی شدۀ طالبان برخورد کرد که در نتیجۀ آن شماری از هموطنان ما شهید و زخمی گردیدند.

انتخابات

کمیسیون مستقل انتخابات برای چاپ برگه‌های رأی‌دهی این‌بار دنمارک را برگزید

12 سرطان 1398

کمیسیون مستقل انتخابات برای چاپ برگه‌های رأی‌دهی این‌بار دنمارک را برگزیده و می‌گوید که امکان جعل و تقلب در آن امکان نخواهد داشت.

زمونږ ټولنیزی پانې