المان ماموريت سربازان خود درا در افغانستان تمديد کرد

3 حمل 1398

دولت جمهوری اسلامی افغانستان از تصمیم اخیر استراتیژیک کشور دوست جمهوری فدرال آلمان مبنی بر تمدید حضور نیروهایش در چوکات ماموریت حمایت قاطع در افغانستان استقبال می نماید.

آلمان همکاری های دوامدار در عرصه های مختلف به ویژه در مأموریت آموزش، مشوره دهی و کمک به نیروهای ملی، امنیتی و دفاعی افغان داشته است.

ما از دولت و مردم آلمان برای حمایت های شان از افغانها قدردانی می نماییم.

ما را در صفحات اجتماعی دنبال کنید