غنى: سال آينده حاصلات زراعتى افزايش مى يابد

29 حوت 1397

Ashraf Ghani - اشرف غنی

محمد اشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان، قبل از ظهر امروز به استقبال ازسال نو خورشیدی، یک اصله نهال را در صحن ارگ ریاست‌جمهوری غرس نمود و حلول سال ۱۳۹۸ را به همه هموطنان تبریک گفت.

 

رئیس‌جمهور غنی در حالیکه از سوی وزیر زراعت و مالداری و شمار دیگری از اراکین بلند رتبۀ دولتی همراهی می گردید، پس از غرس نهال گفت که امسال به فضل خداوند متعال نسبت به پنج سال گذشته مقدار باران بی سابقه بود و این زمینه را فراهم می سازد که تمام دهاقین، باغداران و دست اندرکاران عرصۀ زراعت، زندگی خوش و مرفه داشته باشند.

 

وی افزود:سال گذشته خشکسالی در بادغیس، فاریاب و جوزجان و ولایات شمال باعث گردید که مواشی مالداران ما تلف شوند، اما امسال به فضل خداوند(ج) با بارش های وافر، مراتع سبز می شوند و زمینه کشت و کار بیشتر فراهم می گردد.

 

رئیس جمهور تصریح کرد: برداشت ما این است که فیصدی رشد عمومی افغانستان حداقل دو در صد در سال جدید نسبت به سال های قبل بیشتر خواهد بود و این به معنای افزایش عایدات هر مؤلد زراعتی و مالداری است.

 

رئیس جمهور کشور به وزیر زراعت، شاروال و والی کابل و ریاست عمومی ارگان های محل هدایت داد تا یک برنامۀ واضح حفظ و مراقبت را ترتیب کنند و وزارت های معارف و تحصیلات عالی مانند سرسبزی که در ارگ صورت گرفته است، مکاتب و پوهنتون ها را سرسبز نمایند.

 

وی اضافه کرد که مانند جلغوزه، بالای بادام و پسته افغانستان نیز توجه صورت می گیرد و همچنان چوب کنر، پکتیا و خوست مورد توجه جدی ماست و ما باید از این سرمایه های عظیم به صورت پایدار استفاده کنیم.

 

رئیس جمهور با بیان اینکه هر درخت میوه دار، ارتباط ما را با دنیا فراهم می کند، گفت: تلاش حکومت این است که دهقان، باغدار و مالدار افغانستان احساس آرامش کنند.

 

رئیس جمهور غنی ابراز امیدواری کرد که با مهار شدن آب‌ها و مدیریت جنگلات و استفادۀ اساسی از تولیدات، افغانستان از یک کشور وارداتی به کشور صادراتی مبدل ‌گردد.

 

رئیس جمهور محمد اشرف غنی در اخیر سخنانش با توجه به نقش زنان در سکتور زراعت گفت که زنان در زمینۀ خشک کردن و بسته بندی محصولات زراعتی و آماده کردن آن برای صادرات نقش مهم دارند و بالای آنان توجه اساسی صورت خواهد گرفت.

سپس رئیس جمهور غنی با شماری از سفرای کشورهای حوزۀ نوروز دیدار کرد و سال نو ۱۳۹۸ خورشیدی را به آنان تبریک گفت.

ما را در صفحات اجتماعی دنبال کنید