به ارزش بیش از ۲.۳ میلیارد افغانی ٩ مورد تدارکاتى منظور شد

29 حوت 1397

Ashraf Ghani - اشرف غنی

جلسۀ کمیسیون تدارکات ملی تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شام دیروز در ارگ ریاست جمهوری برگزار گردید.

 

در این جلسه۱۳مورد تدارکاتی مورد بررسی قرار گرفت که در نتیجه ۹مورد آن به ارزش بیش از ۲.۳میلیارد افغانی از سوی این کمیسیون منظور گردید.

 

وزارت شهرسازی و اراضی گزارش عقد قرارداد اعمار ۹۳باب مکتب با استفاده از قطعات پیش ساخت را به جلسه کمیسیون ارایه کرد که پس از بررسی های همه جانبه از سوی این کمیسیون تائید گردید.

 

حین بحث بالای این پروژه رئیس جمهور غنی تاکید ورزید که تعلل کاری در زمینه قابل قبول نبوده و به این وزارت هدایت داد تا برنامه و تقسیم اوقات واضح جهت تکمیل نمودن این مکاتب را تهیه و به مقام عالی ریاست جمهوری ارایه نماید.

 

درخواست منظوری اعطای قرارداد پروژه تهیه و تدارک تجهیزات تکنالوژیکی تعمیر اداری و تدریسی اداره ملی احصائیه و معلومات واقع پوهنتون کابل به داوطلب اول که آفر جوابگو داده است پس از بررسی و مداقه اعضای کمیسیون منظور گردید.

 

همچنان درخواست منظوری اعطای قرارداد پروژه تهیه و تدارک خدمات انترنت برای ۳۱واحد مستوفیت ها و گمرکات وزارت مالیه، به داوطلب که آفر جوابگو را ارائه کرده است از سوی کمیسیون تدارکات ملی منظور شد.

 

درخواست منظوری اعطای قرارداد پروژه حفظ و مراقبت سیستم دستگاه های تصفیه خانه فاضلاب، تخلیه چاه های سپتیک و انتقال کثافات جامد لات های پنجم و ششم مربوط وزارت امور داخله به داوطلب پیشنهادی که قیمت مناسب ارایه کرده بود، منظور گردید.

 

اما درخواست منظوری اعطای قرارداد پروژه امورات باقی مانده شفاخانه ولایتی ولایت غزنی مربوط وزارت صحت عامه از سوی کمیسیون تدارکات ملی اعاده گردید و به تصدی بنایی وظیفه سپرده شد تا تفاوت احجام کاری و قیمت این پروژه را الی ۱۰روز کاری بررسی نموده، گزارش آنرا به کمیسیون ارائه نماید.

 

در همین حال درخواست منظوری اعطای قرارداد پروژه تهیه و تدارک کتاب برای ۲۴پوهنتون مرکز و ولایات مربوط وزارت تحصیلات عالی از سوی کمیسیون تدارکات ملی رد گردید و به وزیر مالیه و این وزارت هدایت داده شد تا خریداری کتاب ها را به شکل دیجتالی (سافت) ارزیابی و ایجاد واحدهای تالیف و ترجمه را در پوهنتون های کشور بررسی نماید.

 

دو یادداشت ریاست اقلام عام اداره تدارکات ملی پیرامون پروژه تهیه و تدارک وسایل و تجهیزات طبی (لابراتواری، وارد قلبی اطفال) مورد ضرورت شفاخانه عینو مینه و شفاخانه اندراگاندی تحت پروژه کاهش مرگ و میر مادران و اطفال در ولایت کابل و هرات و یادداشت پیرامون پروژه تهیه و تدارک 53 قلم مواد مصرفی طبی مورد ضرورت ریاست بانک خون به جلسه کمیسیون تدارکات ملی ارایه گردید که پس از بحث و مداقه و به دلیل تفاوت قیمت تخمینی و حقیقی اعاده گردید و تصمیم برآن شد تا با وزیر صحت عامه موضوع با جزییات صحبت گردد و در جلسه بعدی کمیسیون شخص وزیر حضور پیدا کند.

 

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی درخواست منظوری پیشنهاد در مورد بلند بردن صلاحیت پولی شرکت افغان تیلی کام از پنجصد هزار افغانی به پنج میلیون افغانی را از کمیسیون تدارکات ملی نمود که مورد تایید کمیسیون قرار گرفت.

 

از سوی هم طبق اجندا در این جلسه، گزارش تحقق فیصله های قبلی کمیسیون تدارکات ملی پیرامون درخواست منظوری اعطای قرارداد پروژه تهیه یک پایه استبلایزر ۲۰۰۰ kva معه سه قلم تجهیزات و انستالیشن آن مربوط ریاست های عمومی دارالانشای ولسی جرگه و مشرانو جرگه و گزارش بررسی قراردادهای ریاست های عمومی دارالانشای ولسی جرگه و مشرانو جرگه به کمیسیون تدارکات ملی از سوی هیئت مختلط اداره تدارکات ملی و اداره لوی څارنوالی ارایه گردید که پس از بحث و مداقه فیصله برآن شد تا یافته های شامل گزارش هیئت و افراد که کسب مسؤلیت مینمایند جهت پیگرد عدلی و قضایی به اداره  لوی څارنوالی معرفی گردند.

 

علاوه برآن تحقق فیصله پیرامون اعطای قرارداد پروژه حفظ و مراقبت سیستم دستگاه های تصفیه خانه فاضلاب ، تخلیه چاه های سپتیک و انتقال کثافات جامد لات های سوم و هشتم برای سال های مالی ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ مربوط وزارت امور داخله از سوی کمیسیون تصویب گردید.

 

اداره سیستکا درخواست تجدید صلاحیت پولی آمرین اعطای وزارت های امور داخله و دفاع ملی در تدارکات از روش درخواست نرخ گیری را از کمیسیون تدارکات ملی نمود که به استثنای برخی از مواد شامل این درخواست، سایر مفاد مندرج این درخواست از سوی این کمیسیون مشروط بر نظارت سالم و منظم که شفافیت در این پروسه از سوی اداره سیستکا تضمین گردد منظور شد و خاطرنشان گردید که تدارک نیازمندی ها شامل مفاد قرارداد های برحال این وزارت ها نباشد.

به همین ترتیب اعتراض شرکت ساختمانی سپتی اوغلو در مورد تجدید نظر فیصله کمیسیون تدارکات ملی مبنی بر اعطای قرارداد پروژه اعمار ترمینل تعمیر ( ای تی ایم)، آپرون و پارکینگ وسایط میدان هوایی ولایت خوست به شرکت ساختمانی هریرود مربوط وزارت ترانسپورت به کمیسیون تدارکات ملی ارایه گردید که پس از بررسی های همه جانبه اعتراض این شرکت موجه دانسته شد و این پروژه به هردو داوطلب که به شکل شراکت پیشنهاد گردیده بود، منظور گردید

ما را در صفحات اجتماعی دنبال کنید