استراتیژی سکتور خصوصی صحی معرفی گردید

1 اسد 1398

جی میک

وزارت صحت عامۀ جمهوری اسلامی افغانستان، استراتیژی سکتور خصوصی صحی را امروز با راه اندازی نشستی معرفی کرد.

این استراتیژی به کمک اداره انکشافی بین المللی ایالات متحده امریکا برای سال‌های 2019 الی 2023 طرح ریزی شده است. هدف از طرح این استراتیژی تقویت، نظامند سازی، ارزیابی کارکردها و ارایۀ خدمات تخصصی در مراکز صحی خصوصی می‌باشد.

داکتر فیروزالدین فیروز، وزیر صحت عامۀ کشور، نقش سکتور خصوصی را در عرضۀ خدمات صحی مهم تلقی نموده، گفت: هیچ دولتی بدون مشارکت سکتور خصوصی نمی‌تواند به تنهایی خدمات صحی را در تمام بخش‌ها ارایه کند، سکتور خصوصی تکمیل کننده بخش صحت یک کشور است.

وزیر صحت عامۀ کشور، در ادامۀ سخنانش تأکید نمود، که سکتور خصوصی، بخش صحت افغانستان را در امر ارایۀ خدمات فوق تخصصی هم‌کاری می‌کند و دولت با امکانات کمی که در اختیار دارد قادر به فراهم آوری  تمام این خدمات نمی‌باشد. با رشد سکتور خصوصی احتیاجات ما در افزایش میزان دسترسی به خدمات صحی و بلند بردن کیفیت خدمات صحی مرفوع می‌گردد.

هم‌چنان وزیر صحت عامۀ کشور، از بهبود خدمات سکتور خصوصی صحی در سه سال اخیر یاد آوری نموده تصریح کرد که در گذشته عملیات‌های مغلق چون: عملیات‌های قلبی، پیوند گرده و پیوند مفصل در داخل کشور امکان پذیر نبود؛ اما اکنون زمینۀ این خدمات در داخل کشور فراهم شده است.

از سوی هم، داکتر جان ایرس نمایندۀ ادارۀ انکشافی بین‌المللی ایالات متحدۀ امریکا، تقویت سکتور خصوصی را در افغانستان مهم خوانده، گفت که با رشد سکتور خصوصی سهولت‌های بیشتر صحی در افغانستان فراهم می‌شود.

علاوه بر این، وزارت صحت عامه یک ارزیابی را که در پنج ولایت کشور در زمینۀ نقش سکتور خصوصی صحی انجام داده است، نشان می‌هد که حدود 60 درصد مردم از مراکز صحی خصوصی استفاده می‌کند.

وزارت صحت عامۀ کشور متعهد بر بهبود و نظامند سازی سکتور خصوصی در کشور می‌باشد که در زمینه تلاش‌های زیادی صورت گرفته است.

ما را در صفحات اجتماعی دنبال کنید