رئیس و اعضای جدید کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تعیین گردیدند

27 سرطان 1398

afghanistan goverment logo

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، عصر روز گذشته، طی فرمان های جداگانه، شهرزاد اکبر را بحیث رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، اسدالله یوسفی، بنفشه یعقوبی، محمد ایوب یوسفزی، سید احسان خلیق، شبنم صالحی، شکرالله مشکور، محمد نعیم نظری و راضیه صیاد را بحیث اعضای جدید این کمیسیون تعیین کرد.

رئیس جمهور غنی، هم چنین، طی فرمان های جداگانۀ دیگر، سیما سمر رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را بحیث نمایندۀ خاص رئیس جمهور و وزیر دولت در امور حقوق بشر و روابط بین المللی تعیین کرد و بخاطر تقدیر و ستایش از خدمات و تلاش های وی، نشان دولتی علامه سیدجمال الدین افغان را نیز طی مراسمی؛ به خانم سیما سمر تفویض نمود.

در این مراسم، که در ارگ ریاست جمهوری برگزار شد و سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور و بانوی اول نیز حضور داشتند، فرمان های یاد شده، توسط صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور، قرائت گردید.

رئیس جمهور غنی، پس از تفویض نشان مذکور، گفت: امروز جای افتخار است، نهادی که در هژده سال گذشته؛ مراحل مختلف را پیموده، به یک مرحله جدید داخل می شود.

رئیس جمهور، از خدمات سیما سمر تشکری کرد و گفت: اطمینان دارم که موصوف، وظیفه جدید را نیز با در نظرداشت منافع ملی کشور؛ به خوبی انجام خواهد داد.

همین گونه، رئیس جمهور کشور، ضمن تبریکی به رئیس و اعضای جدید کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، گفت که ارزش های ملی و مواد قانون اساسی؛ به ویژه فصل دوم آن که حقوق اساسی و وجایب اتباع است، در مطابقت به اعلامیه جهانی حقوق بشر ترتیب شده است، عام فهم شود و وارداتی تلقی نگردد.

رئیس جمهور کشور، در اخیر سخنانش، گفت که تجدید تعهد با ملت، قانون اساسی، ارزش های ملی و اسلامی از وجایب همه ما می باشد.

در این مراسم، سیما سمر نیز صحبت کرده، گفت: افتخار می کنم که برای نخستین بار ریاست کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را به عهده گرفتم و امروز این کمیسیون؛ در سطح منطقه و بین المللی، یک کمیسیون نمونه است.

سیما سمر، از همکاران کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، رسانه ها و کشورهای همکار تشکری کرد که بخاطر تامین حقوق بشر و حفظ کرامت انسانی، کمیسیون مستقل حقوق بشر را حمایت کردند.

وی افزود: توقع ما این است، که دولت؛ دستآوردهای کمیسیون را حفظ و تقویت نماید، و رهبری جدید کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، با انرژی تازه، کار نموده و مردم را از تبعیض و بی عدالتی مصئون بدارد.

قابل ذکر است که از مدت ۹ ماه به این سو، روند تعیین کمیشنران کمیسیون مستقل حقوق بشر جریان داشت، و کمیتۀ گزینش؛ متشکل از نمایندگان نهادهای حقوق بشری و مدنی، انجمن حقوق دانان، شورای علما، نهادهای مدافع و حمایت از حقوق معلولین و پوهنتون ها، لیست ۸۱ تن را از میان ۴۵۰ متقاضی، نهایی و به کمیتۀ بعدی که در راس آن قاضی‌القضات و لوی‌څارنوال قرار داشتند، سپرد. در نتیجه، کمیتۀ دومی لیست ۲۷ تن از واجدین شرایط که اسناد تحصیلی و سوابق کاری آنان، از سوی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی بررسی گردیده است، نهایی و به رئیس جمهور کشور تسلیم داد.

گفتنیست که افراد واجد شرایط، از سوی رئیس جمهور، رئیس اجرائیه و معاون دوم ریاست جمهوری مصاحبه شدند، و از میان آن ها، ۹ تن به عنوان اعضای جدید کمیسیون مستقل حقوق بشر، تعیین گردیدند.

ما را در صفحات اجتماعی دنبال کنید