و یوناما و شورای امنیت در مورد کاهش تلفاتت ملکی گفتگو کردند

25 سرطان 1398

blast

داکتر حمدالله محب مشاور امنیت ملی امروز در دفتر کارش با آقای تادامیچی یاماماتو، نماینده سازمان ملل و رئیس دفتر یوناما در کابل دیدار نمود.
در این دیدار هر دو طرف روی اهمیت حفاظت از افراد ملکی، اوضاع امنیتی و وضعیت منطقه بحث و تبادل نظر کردند. مشاور امنیت ملی اطمینان داد که حکومت باورمند و متعهد بر آن است تا در جریان عملیات به مردم عام ملکی (غیر نظامی) ضرر نرسد.
آقای محب افزود که به همین هدف کمیته‌ی مشترک ارگان‌های امنیتی ایجاد شده تا از عملیات‌ها نظارت و برای مصوونیت افراد ملکی کار نماید. او تاکید کرد که متاسفانه طالبان افراد عام را به حیث سپر استفاده کرده و نیز در جریان عملیات‌های ‌شان غیر نظامیان را نشانه می‌گیرند.

ما را در صفحات اجتماعی دنبال کنید