دارالافتاء افغانستان تأسیس شد

25 سرطان 1398

afghanistan goverment logo

بر بنیاد فرمان محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، دارالافتاء تأسیس شد.
بر اساس این فرمان، وزارت عدلیه مکلف است که سند تقنینی دارالافتاء جمهوری اسلامی افغانستان را در هماهنگی با نهادهای ذیربط ترتیب و طی مراحل نماید.
بنابر این، وزارت عدلیه به عنوان یک نهاد مسؤول در زمینه تدقیق و طی مراحل اسناد تقنینی از نهادهای مربوط می‌خواهد تا طرح ایجاد دارالافتاء را به منظور تدقیق و طی مراحل به وزارت عدلیه بفرستند.
در این فرمان آمده است که دارالافتاء جمهوری اسلامی افغانستان به عنوان یگانه مرجع اصدار فتواهای شرعی تاسیس گردد و این نهاد از حیث تشکیل و بودجه مستقل می باشد.

ما را در صفحات اجتماعی دنبال کنید