وزارت ماليه : براى انتخابات رياست جمهورى هيچ مشکل بوديجوي وجود ندارد

20 سرطان 1398

وزير ماليه

وزارت ماليه مى ګويد، مطابق درخواست کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون مستقل رسیدگی به شکایات انتخاباتی، که مبلغ ۶.۹۶۴،۵۱۶،۱۸۳ میلیارد افغانی را تقاضا نموده بودند، وزارت مالیه جهت برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۸ اجرای مبلغ ۵.۹۴۵،۰۵۲،۰۲۵ میلیارد افغانی را به کمیسیون مستقل انتخابات که شامل ثبت نام تقویتی رأی دهنده گان، بودجه عملیاتی انتخابات ریاست جمهوری در دور اول و دور دوم احتمالی انتخابات ریاست جمهوری می گردد، موافقت نموده است. باقی مانده مبلغ ۱۳۸،۴۰۴،۲۳۸ میلیون آنرا به منظور تلاشی کننده گان اناث و مبلغ ۸۸۱.۰۵۹،۹۲۰ میلیون افغانی آنرا به کمیسیون مستقل رسیدگی به شکایات انتخاباتی موافقه نموده است. کمیسیون های محترم می توانند اقدام برای مطالبه آن نمایند، وزارت مالیه در قسمت پرداخت آن اقدام خواهد کرد. بر علاوه٬ مبلغ ۵۹ میلیون دالر امریکایی را نیز همکاران بین المللی از طریق برنامه انکشاف بین المللی سازمان ملل متحد کمک میشود که عنقریب پروسه آن تکمیل خواهد گردید. بناً برگزاری انتخابات با هیچگونه مشکل بودجوی روبرو نیست.
در ضمن وزارت مالیه بخاطر تسهیلات بودجوی، چهار تن از متخصصین این بخش را به کمیسیون معرفی مینماید.
همچنان امروز وزارت مالیه موافقه رسمی کتبی خویش را جهت خریداری ۱۷۸۶۵ پایه دستگاه بایومتریک به کمیسیون محترم مستقل انتخابات ارسال نمود.

ما را در صفحات اجتماعی دنبال کنید