شوراى امنيت ملى وضعيت امنيتى کشور را ارزيابى کرد

17 سرطان 1398

امنيت شورا

 جلسه رهبری سکتور امنیتی تحت ریاست داکتر حمدالله محب مشاور امینت ملی دایر گردید که در آن روی وضعیت کابل و سایر ولایت کشور بحث صورت گرفت.

در این جلسه اشتراک کننده گان گزارش ها از وضعیت و پلانهای مربوطه خویش را مطرح نموده، در موارد متعدد فیصله های لازم صورت گرفت.

مشاور امنیت ملی و اعضای سکتور امنیتی یکبار دیگر از شجاعت و تلاش های شبانه روزی نیروهای امنیتی و دفاعی کشور در راستای فراهم آوری شرایط زندگی آرام و مصئون برای شهروندان کشور اظهار قدردانی کرد.

قای محب از ادارات ذیربط خواست تا برای سربازان در قسمت حمایت و کمک ها بیشتر توجه نموده و در اسرع وقت برایشان رسیدگی صورت گیرد.

جلسه سکتور امنیتی روی چگونگی تامین امنیت و اطمینان برای عابرین در شاهراه های کشور نیز بحث نموده، ادعان شد که در این راستا دستاوردهای های خوبی به میان آمده است.

ما را در صفحات اجتماعی دنبال کنید