طالبان خواهان ایجادصنف های درسی جداگانه دختران و پسران در دانشگاه ها شدند

17 سرطان 1398

Peace talks

طالبان در مذاکرات صلح میان افغانان وطالبان در دوحه خواهان ایجادصنف های درسی جداگانه دختران و پسران در دانشگاه ها شدند
ملا برادر دیروز در آغاز نشست مذاکرات دوجه به نمایندگی از گروه طالبان صحبت کرد و خواهان برقراری نظام امارات اسلامی در افغانستن شد. سخنان ملا برادر باعث رنجش شماری از اعضای مذاکره کنندگان شد. یکتن ازاشترا ک کننده کنندگان از هئیت کابل ،بدون برنامه قبلی ، به نمایندگی از حکومت صحبت کردو گفت که من به نمایندگی از اشرف غنی رئیس جمهور صحبت می کنم. سپس خواسته های حکومت را مطرح کردک

ما را در صفحات اجتماعی دنبال کنید