غنی : طالبان نیت شوم دارند

10 سرطان 1398

Ghani

دشمنان آرامش و ترقی افغانستان به سلسلۀ جنایات شان، امروز با انجام یک حمله تروریستی در ناحیۀ شانزدهم شهر کابل، شماری از افراد ملکی به شمول زنان و کودکان را شهید و زخمی نمودند.

رئیس جمهور غنی ضمن محکوم نمودن شدید این عمل جنایت‌کارانه، گفت: حکومت افغانستان بر اساس فیصله های لویه جرگه مشورتی صلح، برنامۀ صلح را به پیش می برد،  اما طالبان یکبار دیگر با انجام این حملۀ وحشیانه نیت شوم شان را در تداوم جنگ و کشتار افراد ملکی نشان دادند.

رئیس جمهور گفت که در سفر اخیرش به پاکستان، روی همکاری آن کشور در خصوص تامین صلح و ختم جنگ در افغانستان تاکید کرد و خاطر نشان نموده که از رابطه درونی پاکستان با طالبان در راستای تامین صلح در افغانستان، استفاده صورت گیرد.

رئیس‌جمهور تاکید کرد که تلاش‌های گروه‌های تروریستی برای رسیدن به‌اهداف شوم‌شان با استفاده از شیوه‌های غیرمشروع و ضد انسانی، راه به جایی نمی برد و قوای‌مسلح کشور بیشتر از گذشته لانه‌های این عناصر پلید را در هر کجا در هم خواهند کوبید.

رئیس جمهور کشور مراتب تسلیت و غمشریکی عمیق خویش را به خانواده های قربانیان این رویداد المناک ابراز می کند و به مسئولین مربوطه هدایت داد تا به خاطر رسیدگی عاجل به مجروحین، از تمام امکانات شان استفاده نمایند.#

ما را در صفحات اجتماعی دنبال کنید