رئیس جمهور غنی با معاونین بانک جهانی و اداره مالی بین المللی دیدرا کرد

1 جوزا 1398

Ashraf Ghani - اشرف غنی

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان با هارتوگ شفر معاون بانک جهانی برای حوزه جنوب آسیا و خانم  نینا ستویلجکویک معاون اداره تامین مالی بین المللی دیدار کرد.

در این دیدار که در ارگ انجام شد، معاون بانک جهانی برای حوزه جنوب آسیا و معاون اداره مالی بین المللی در رابطه به اعمار و گشایش دفاتر جدید این نهادها و برنامه های آیندۀ شان برای حمایت موثر از افغانستان بحث نمودند.

رئیس جمهور کشور ضمن خوش آمدید به آنان، از حمایت های دوامدار بانک جهانی ابراز امتنان نمود و گفت که اعمار و گشایش دفاتر جدید بانک جهانی و موسسۀ مالی بین المللی نشان دهندۀ تعهد عمیق و دراز مدت این نهادها با افغانستان می باشد.

ما را در صفحات اجتماعی دنبال کنید